Potilasasiamies

Potilaan oikeudesta saada laadultaan hyvää terveyden- ja sairaanhoitoa sekä siihen liittyvää kohtelua säädetään laissa.
Potilaan hoito on järjestettävä ja häntä on kohdeltava niin, ettei hänen ihmisarvoaan, vakaumustaan ja yksityisyyttään loukata (potilaslaki 785/1992).

Potilasasiamiehen tehtävänä on

1) auttaa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa

2) antaa tietoa potilaan oikeuksista

3) neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä

4) toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamies ei myöskään käsittele muistutuksia.

Hyvän hoitoyhteistyön mukaisesti on toivottavaa, että hoitoon liittyvät kokemukset ja palaute käsitellään ja ratkaistaan oikea-aikaisesti oman työntekijän kanssa. Palautetta voi antaa myös palautepostin kautta (suojaamattomassa sähköpostissa ei ole suositeltavaa lähettää arkaluonteista ja salassa pidettävää tietoa) tai suoraan Terapiatelakan johtajalle. Hoitoosi tai siihen liittyvään kohteluun tyytymättömänä sinulla on myös oikeus tehdä muistutus. Muistutus osoitetaan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle.

Terapiatelakka Oy

* Potilasasiamies Anssi Kvick, puhelin 050 5174755. Henkilökohtainen tapaaminen sovittava etukäteen.

* Palauteposti terapiatelakka@terapiatelakka.fi.

* Terveydenhuollosta vastaava johtaja Katja Johansson, puhelin 040 1962867.

Kauppakatu 19 D, 40100 Jyväskylä.  katja.johansson@terapiatelakka.fi

Henkilökohtainen tapaaminen sovittava etukäteen

 

Asiakaspalvelu

puh. 040 652 4011
(avoinna arkisin klo 9 – 16,
chat arkisin klo 9 – 18)

terapiatelakka@terapiatelakka.fi

Yhteystiedot

Terapiatelakka Oy
Valajankatu 5 C 30
40600 Jyväskylä

© Terapiatelakka