Työnohjaus

Työnohjausta voidaan antaa yksittäiselle työntekijälle, ryhmälle (esim. esimiehet) tai koko työyhteisölle. Ohjauksessa käytettävät menetelmät ja lähestymistavat valitaan tilanteen mukaan.

Työnohjaus tukee kehittymistä työntekijänä. Työnohjauksella voidaan auttaa niin uusia kuin kokeneitakin työntekijöitä selkeyttämään työtehtäviään sekä työnsä tavoitteita. Pitkään samoissa työtehtävässä toimiminen tai muutostilanteet voivat aiheuttaa myös tyytymättömyyttä tai tuntua uuvuttavilta. Työnohjaus tarjoaa tukea sekä työtehtävien uudistamisessa että muutostilanteissa.

Työnohjauksessa käsitellään, jäsennellään ja tutkitaan yhdessä luottamuksellisesti työnohjattavaa työntekijänä, sekä työhön, työyhteisöön ja organisaatioon liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita.

Esimiesten työnohjauksessa paneudutaan oman ammattitaidon kehittämiseen johtajana sekä pohditaan esimiehen roolia ja toimintatapoja koko työyhteisön kehittymisen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisen ja hyvinvoinnin näkökulmista. Esimiesten työnohjauksessa voidaan lisäksi pohtia tuloksellista johtamista suhteessa taloudellisiin ja organisaation kehittymisen tavoitteisiin.

Työnohjaustapaamisia sovitaan noin 3-4 viikon välein 1-2 tuntia kerrallaan. Yksilötyönohjauksissa tapaamiset ovat yleensä 60 min pituisia ja työryhmien kanssa 90 -120 min, riippuen ryhmän koosta.

Työnohjaus ei ole terapiaa, koulutusta tai konsultaatiota, vaikka siihen voi kuulua näitä elementtejä. Työnohjaajamme noudattavat työnohjauksen eettisiä periaatteita.

Työntekijät

› Ajanvaraus

Asiakaspalvelu

puh. 040 652 4011
(avoinna arkisin klo 9 – 16,
chat arkisin klo 9 – 18)

terapiatelakka@terapiatelakka.fi

Yhteystiedot

Terapiatelakka Oy
Valajankatu 5 C 30
40600 Jyväskylä

© Terapiatelakka