Monikulttuurinen työskentely, ohjaus ja konsultaatio

Toisen kulttuurin tai uskonnon kohtaaminen, toisenlainen tapa ajatella tai toimia arkisissakin asioissa, voivat aiheuttaa epävarmuutta ja hämmennystä. Tämä saattaa koskea niin suomalaisia työyhteisöjä, maahanmuuttaneita kuin monikulttuurisia perheitäkin. Esimerkiksi erilaiset käsitykset vastuun jakamisesta, asemasta ihmisten välisissä suhteissa tai odotuksissa toiselta, voivat tuntua ristiriitaisilta ja kuormittavilta. Erilaisten näkökulmien törmääminen voi näkyä toisen eriarvoisena kohteluna tai ennakkoluuloina, jotka usein johtavat tilanteiden vaikeutumiseen entisestään.

Monikulttuurisella ohjauksella voidaan tukea asiakasta ymmärtämään omaa toimintaansa osana vierasta yhteisöä tai toisaalta auttaa selviytymään esimerkiksi erilaisten toimintatapojen aiheuttamista haasteista. Tällaisia voivat olla vaikkapa parisuhteeseen tai lasten kasvatukseen liittyvät haasteet, vaikeudet kotoutumisessa tai odotukset siitä, mitä itseltä tai toiselta voi vaatia tai odottaa.

Ohjaus voi tapahtua myös ryhmämuotoisena tai parityöskentelynä. Ryhmät voivat olla esimerkiksi tyttöjen, poikien, vanhempien tai työyhteisöjen ryhmiä. Ryhmien sisältö ja kesto suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Oikea informaatio ja keskusteluyhteys ovat tärkeitä keinoja käsitellä erilaisuuden aiheuttamia ristiriitoja ja epätietoisuutta.

Työntekijät

› Ajanvaraus

Asiakaspalvelu

puh. 040 652 4011
(avoinna arkisin klo 9 – 16,
chat arkisin klo 9 – 18)

terapiatelakka@terapiatelakka.fi

Yhteystiedot

Terapiatelakka Oy
Valajankatu 5 C 30
40600 Jyväskylä

© Terapiatelakka