Psykoterapia

Psykoterapia on suunniteltu ja tavoitteellinen hoitoprosessi, jossa tapaamiset ovat säännöllisiä, tavallisesti vähintään kerran viikossa. Terapia voi jatkua jopa useita vuosia.

Psykoterapiaan hakeudutaan tavallisesti tilanteessa, jossa erilaiset psyykkiset oireet ovat haitanneet arkipäiväistä elämää tai elämäntilanne on ollut kuormittunut pidemmän aikaa, eikä lyhytkestoisemmasta hoidosta ole ollut riittävää apua. Oireet ovat voineet olla esimerkiksi mielialan ongelmia, ahdistuneisuutta tai ruumiillisia oireita, ja ne ovat saattaneet näkyä erilaisina käyttäytymisen tai toiminnan vaikeuksina.

Monilla mielenterveyden häiriöillä on taipumus uusiutua ja jaksottaisinakin esiintyessään ne aiheuttavat monenlaisia hankaluuksia, pahaa oloa tai toimintakyvyttömyyttä.

Psykoterapiaa voi antaa vain psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeuden saanut Valviran laillistama ammattihenkilö. Psykoterapeutilla on riittävät tiedot ihmisen psykologisesta kehityksestä, kliinisestä psykologiasta ja psykiatriasta.

Psykoterapiassa tarkastellaan itseä, omia ajatuksia, tunteita ja toimintatapoja. Hoidon tavoitteena on oppia ymmärtämään itseään uudella tavalla, löytämään voimavarojaan ja taitojaan, sekä antamaan asioille uusia merkityksiä ja ymmärrettäviä muotoja. Usein tuloksena on, että oireet helpottavat ja selviytymisen tunne sekä luottaminen tulevaisuuteen vahvistuvat. Myös itselle haitallisen tai häiritsevän käyttäytymisen muuttuminen tulee mahdolliseksi.

Hoidon onnistumisen kannalta potilaan ja terapeutin hyvä yhteistyösuhde on tärkeä.

Kela tukee psykoterapiasta aiheutuneita kustannuksia, kun hoito on haettu lääkärin lausunnolla kuntoutuspsykoterapiaksi tai lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Työntekijät

› Ajanvaraus

Asiakaspalvelu

puh. 040 652 4011
(avoinna arkisin klo 9 – 16,
chat arkisin klo 9 – 18)

terapiatelakka@terapiatelakka.fi

Yhteystiedot

Terapiatelakka Oy
Valajankatu 5 C 30
40600 Jyväskylä

© Terapiatelakka