Traumatyöskentely

EMDR-traumahoito

EMDR = eye movement desensitization and reprocessing

Traumaattisista kokemuksista jää ihmisen mieleen ja kehoon muistoja. Ne ovat voineet syntyä pitkään kestäneistä tapahtumista tai äkillisistä traumaattisista kokemuksista, kuten sairastumisesta, onnettomuudesta tai väkivallasta. Tällaiset muistot eivät piirry ihmisen muistiin normaaliin tapaan, vaan ne saattavat jäädä mieleen elämään häiritsevinä ajatuksina, tuntemuksina ja muistikuvina. Arjessa eteen tulevat ärsykkeet voivat muistuttaa traumasta ja laukaista pelkoja, ahdistusta, kehon oireita tai paniikkituntemuksia.

EMDR-traumahoito on silmänliiketerapiaa, joka auttaa käsittelemään traumaattista kokemusta ja tekemään siitä neutraalin, menneisyyteen kuuluvan muiston, joka ei enää haittaa elämää. Käytännössä hoito tarkoittaa terapeutin opastuksella tehtäviä silmän liikkeitä yhdistettynä traumaattisen tapahtuman ja sen herättämien tuntemusten ajatteluun. EMDR-traumahoidossa ahdistusta herättävät, käsittelemättä jääneet menneisyyden kokemukset muokkautuvat mielessä uuteen muotoon turvallisessa terapiaympäristössä.

EMDR-hoitoa saa antaa vain menetelmään koulutettu terveydenhuollon ammattilainen. Käyntikertoja on yleensä 2-10 ja yksi istunto kestää noin 1,5 tuntia.

EMDR-traumahoito sopii kaiken ikäisille.

Sensorimotorinen työskentely ja traumat

Joskus selittämättömien kehon oireiden kuten sydämen tykytyksen, huimauksen, epätodellisen olon tai kiputilojen taustalla voi olla käsittelemätön trauma tai vaikea aihe, jota ihminen on vältellyt kipeiden muistojen vuoksi. Vatsa voi mennä sekaisin tai olo olla vapiseva, kiihtynyt tai hikoiluttava. Traumaattiset ja ahdistavat menneisyyden tapahtumat voivat näyttäytyä nykyhetkessä ahdistuksena tai pelkona joitain asioita kohtaan, epämääräisinä mielikuvina tapahtumista tai vaikeutena säädellä tunteita yksittäisissä tilanteissa.

Sensorimotorisessa työskentelyssä menneitä kokemuksia lähestytään ja tarkastellaan kehon liikkeiden ja asentojen kautta. Tämä voi tapahtua esimerkiksi läsnäolo-harjoituksina ja tietoisuustaito-työskentelynä. Tutkimalla tuntemuksia voidaan vähitellen purkaa vaikeita kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita yhdistämällä mennyt osaksi nykyisyyttä.

Sensorimotorinen työskentely sopii monenlaisten traumojen ja kokemusten työstämiseen, mutta erityisesti kehossa tuntuvien ja ilmenevien reaktioiden tarkasteluun.

Sensorimotorista työskentelyä voidaan toteuttaa luontevasti muun keskusteluhoidon ohessa.

Työskentely on asiakaslähtöistä, asiakkaan kokemusta kunnioittavaa, mutta myös voimakasta ja vaikuttavaa.

Työntekijät

› Ajanvaraus

Asiakaspalvelu

puh. 040 652 4011
(avoinna arkisin klo 9 – 16,
chat arkisin klo 9 – 18)

terapiatelakka@terapiatelakka.fi

Yhteystiedot

Terapiatelakka Oy
Valajankatu 5 C 30
40600 Jyväskylä

© Terapiatelakka