Sielunhoitoterapia

Sielunhoitoterapiaan voit hakeutua elämäntilanteessa, jossa koet tarvetta jakaa kokemuksia ja asioita, jotka jostain syystä vievät voimavaroja ja elämäniloa. Sinulla voi olla myös tarvetta pysähtyä oman elämänkaaresi äärelle pohtien, miten haluan rakentaa elämäntarinaani tästä eteenpäin.

Sielunhoitoterapia on ammatillista apua, jossa asettaudutaan ihmisen rinnalle tasavertaisena, levollisesti kuuntelemaan ja keskustelemaan. Meillä kaikilla on tarve tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, saada rohkaisua ja tukea elämän erilaisissa tilanteissa ja ihmissuhteissa.

Sielunhoitoterapia perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja psykologiseen tietoon. Ihminen on kokonaisuus; hengen, sielun ja ruumiin hyvinvointi eheyttää ja voimaannuttaa. Armon ja anteeksiantamuksen kokeminen hoitaa, parantaa ja vapauttaa. Rukous on luonnollinen osa sielunhoitoa asiakkaan toivomien asioiden puolesta.

On hyvä tiedostaa, että ihmisellä itsellään on avaimet asioiden ratkaisuun, mutta epävarmuus ja lukkiutuminen esimerkiksi syyllisyyden, häpeän, pelon tai ylpeyden tunteisiin syövät voimavaroja. Rauhallinen ja jäsentävä sielunhoidollinen keskustelu mahdollistaa ”sumuverhon” takaa päivänvaloon pääsyn. Lohduttavat ja rohkaisevat sanat auttavat löytämään oman arvon ihmisenä.

Työntekijät

› Ajanvaraus

Asiakaspalvelu

puh. 040 652 4011
(avoinna arkisin klo 9 – 16,
chat arkisin klo 9 – 18)

terapiatelakka@terapiatelakka.fi

Yhteystiedot

Terapiatelakka Oy
Valajankatu 5 C 30
40600 Jyväskylä

© Terapiatelakka