Perheterapia

Perheen hyvinvointiin voivat vaikuttaa monet asiat: Vanhempien erimielisyydet, lapsen ongelmallinen käytös tai vaikka yhden perheenjäsenen sairaus, vamma tai ongelma, kuten päihteiden käyttö. Myös erilaiset elämän muutostilanteet voivat aiheuttaa ristiriitoja tai tuoda pintaan perheen puhumattomia asioita.

Perheterapia ei ole vain jo syttyneiden tulipalojen sammuttamista, vaan sillä voidaan myös ehkäistä ongelmien synty. Esimerkiksi uusioperheet voivat opetella yhteiselämää hyvissä ajoin ja välttää ajautumisen ristiriitoihin. Erotilanteessa perheterapialla voidaan ennaltaehkäistä pitkittyneet huoltoriidat ja oikeudenkäynnit.

Terapiassa keskitytään perheeseen kokonaisuutena, ja toiveena on, että mahdollisimman moni perheenjäsen osallistuisi tapaamisiin. Terapiakeskusteluissa opitaan tunnistamaan ongelmia ja kehittämään toimintatapoja ratkaista niitä. Perheterapiassa voidaan tutkia myös perheen taustan mahdollisia vaikutuksia nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Perheterapia on aktiivista työskentelyä ja perheenjäsenille saatetaan antaa tehtäviä. Perhe ja terapeutti asettavat tavoitteet työskentelylle yhdessä. Tapaamisten tiheys ja kokoonpano voivat vaihdella, kaikki perheenjäsenet eivät välttämättä osallistu jokaiseen tapaamiseen.

Perheterapian menetelmiä voi hyödyntää myös yksilöterapiassa. Aikuiset, jotka elävät tai ovat lapsuudessa eläneet huonosti toimivissa perheissä, voivat hyötyä perheterapeuttisesta työskentelystä.

Perheterapeuttinen työskentely voi olla myös vanhemmuuteen tai parisuhteeseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta.

Perheterapiaa voidaan antaa samanaikaisesti yksilöterapian rinnalla.

Kela tukee perheterapian kustannuksia, kun hoito on haettu lääkärin lausunnolla kuntoutuspsykoterapiaksi tai lääkinnälliseksi kuntoutukseksi.

Lue lisää:

Tutustu myös: perheen ja parisuhteen huoltopaketit

Työntekijät

› Ajanvaraus

Asiakaspalvelu

puh. 040 652 4011
(avoinna arkisin klo 9 – 16,
chat arkisin klo 9 – 18)

terapiatelakka@terapiatelakka.fi

Yhteystiedot

Terapiatelakka Oy
Valajankatu 5 C 30
40600 Jyväskylä

© Terapiatelakka